БИЗНЕС
ЧЕЗ Трейд съдейства на KBC Груп да постига екологичните си цели

ЧЕЗ Трейд съдейства на KBC Груп да постига екологичните си цели

2019-11-14 10:31:18

ЧЕЗ Трейд България, най-големият търговец на свободния пазар в България, продава зелена енергия на българските дружества на КВС Груп. През 2018 г. компаниите Обединена българска банка АД и ДЗИ Общо застраховане ЕАД и ДЗИ Животозастраховане ЕАД, част от от най-голямата финансова група в България – КВС Груп, прибавиха още една мярка, чрез която да усъвършенстват системата си за управление на околната среда, а именно закупуването на зелена енергия, произведена от възобновяеми енергийни...

Бизнес

БИЗНЕС


2017-12-18 15:38:26