Ново оборудване за социалния патронаж в Мездра

Ново оборудване за социалния патронаж в Мездра

Община Мездра и Фонд „Социална закрила” към Министерство на труда и социалната политика (МТСП) подписаха договор за закупуване на оборудване и обзавеждане по Проект „По-бързо приготвена храна в Домашен социален патронаж в община Мездра”. Проектът цели подмяна на оборудването в кухненския блок на Домашен социален патронаж - Мездра за приготвяне навреме на качествена, здравословна и питателна  храна за нуждите на патронажа, Обществената трапезария и Дома за стари хора, информира Елена Нанова, директор на Дирекция „Икономика, социални дейности и заетост” в Община Мездра. Ползватели на тези социални услуги са над 300 потребителите: социално слаби лица, инвалиди, възрастни хора, лица в трайна невъзможност да се грижат за себе си и други нуждаещи се от социална закрила.

Новозакупеното оборудване включва професионална картофобелачка, зеленчукорезачка, месомелачка, конвектомат с директна пара за 10 тави, 4 газови и 4 електрически котлона, хладилник и т. н.

Проектът е на обща стойност 24 000 лв.90% от тях - 21 600 лв., са от Фонд „Социална закрила”, а останалите10% - 2 400 лв., собствен принос на Община Мездра. Проектът ще се реализира до края на годината в гр. Мездра и в 12 от 27-те съставни села на общината - Брусен, Върбешница, Горна и Долна Кремена, Дърманци, Крета, Крапец, Моравица, Ребърково, Руска бела, Старо село и Царевец.

Сред 15-те проекти за изграждане на нова, реконструкция и модернизация на съществуващата материална база за предоставяне на социални услуги, одобрени за финансиране от МТСП, са тези на Столична община, Велико Търново, Мизия и др.

Мирослав Гетов


Коментари2015-07-30 10:35:25