Читалището в Мездра стартира проект

Читалището в Мездра стартира проект

На 21 юли в „НЧ Просвета 1925 – Мездра“ на пресконференция, организирана от читалището, се представи проекта „Бърза помощ за природата“, спечелен от библиотеката пред Фондация  „Глобални библиотеки – България“. Валентина Цекова – секретар на читалището разясни подробно целите, дейностите и основните резултати от осъществяването на този проект с деца читатели през лятната ваканция.

Целта е на достъпен език е да се покаже необходимост природата в Мездра да бъде опазвана, поддържана и защитавана. Целевата група обхваща  15 ученици от трети и четвърти клас от ОУ „Хр. Ботев“, ОУ „ Кирил и Методий“ и СОУ „Ив. Вазов“. Стремежът е да се постави основа на възпитаване на екологична култура и активна гражданска позиция. Затова и основните дейности са насочени към обучителни беседи за животните и растенията в района на Мездра, обучение на децата за изработване на мултимедийни презентации на тема: „Опазване на родния край“ , четене на книги  и енциклопедии за природата и опазването и , организиране на екологична Арт работилница, работа с различни природни материали за изработване на еко сувенири. Децата ще се включат активно и със заснемане на природни обекти и експониране на снимките във фотоизложба „Природата е богатство“, ще участват във пленер „Опазване чистотата на река Искър в района на Мездра“, еко табла, читателски дневници, хранилки за птици, създаване на алпинеум и др. Ще бъдат създадени и „Зелени патрули“. Основен партньор по Проекта Е Консултативен и образователен център „Анима“ с управител Емилия Гарванска. Основно изискване на конкурса „Библиотеката – център на местната общност.


Коментари2015-07-23 10:35:05