Община Мездра осигурява безплатен топъл обяд на 60 нуждаещи се

Община Мездра осигурява безплатен топъл обяд на 60 нуждаещи се

60 социално слаби и нуждаещи се от община Мездра ще получават безплатно топъл обяд в продължение на шест месеца - това стана възможно след като стартира изпълнението на проекта „Осигуряване на топъл обяд”. Той сереализира със средства по Оперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане2014-2020 г., съфинансирана от Фонда за европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица.

Бюджетът на проекта е около 33 000 лв., в рамките на който до края на годината всеки делничен ден ще бъде осигурен топъл обяд (супа, основно ястие и хляб) на хора внеравностойно положение от 8 населени места- Боденец, Брусен, Долна Кремена, Крета, Мездра, Моравица, Ребърково и Руска бела, информира Цветинка Стоянова, ст. специалист „Социални дейности” в Общинския център за социални услуги и дейности.

Услугата се реализира с помощта на Домашния социален патронаж. Тя е насочена към лица и семейства намесечно подпомагане, с доход по-нисък от диференцирания минимум; неосигурени, самотно живеещи лица с децата си, подпомагани по Закона за семейните помощи; самотно живеещи, получаващи минимална пенсия за осигурителен стаж и възраст,инвалидност, социална или наследствена пенсия и др.


Коментари2015-07-15 11:54:56