Състезание по спортен риболов се проведе край Криводол

Състезание по спортен риболов се проведе край Криводол

На 9 юли за пореден път бе организирано състезание по спортен риболов от Общинската комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетни и непълнолетни - Криводол. Мероприятието сe проведе на язовир „Агов дол”, със съдействието на концесионера Марио Тончев.

След предварително изтеглен жребий, 13 деца на възраст между 10 и 18 години заеха своите места и премериха сили в риболовното състезание, продължило точно два часа.

Победител в турнира е Христо Георгиев от Ракево. На второ място се класира Томислав Найденов от Криводол и на трето място Владимир Георгиев от Ракево.

Грамотите и наградите на победителите и участниците връчи Маргарита Петрова – секретар на Местната комисия. Наградният фонд е осигурен от Община Криводол.

На състезанието присъстваха обществените възпитатели Иван Симеонов и Йорданка Христова, Галина Маркова – гл. експерт „Хуманитарни дейности”, Жасмина Илиева – медицинско лице.

Мероприятието е част от Програмата за организиране на летния отдих на учениците от община Криводол, осъществявана от ОбКБППМН и читалищната библиотека. Следващият турнир от Програмата е по тенис на маса и ще се проведе на 25 август.
2015-07-10 09:01:01