55-ма младежи ще участват в студентска бригада в Мездра

55-ма младежи ще участват в студентска бригада в Мездра

 55 възпитаници на Алма Матер изявиха желание да се включат в 15-ото издание наединствената по рода си в България лятна студентска бригада, организирана от Община Мездра.

29 от тях са девойки, а останалите 26 - младежи. Алтернативната форма за трудова заетост на бъдещите висшисти ще продължи един месец - от 15 юли до 14 август.

Бригадирите ще работят на 8 обекта в сферата на благоустройството и поддържането на чистотата, информира Валентин Генов, организатор „Строителство и ремонт” в Общинско предприятие (ОбП) „Чистота”.

Една група ще „изкърпва” с асфалт градски улици и проблемни отсечки от общинската пътна мрежа, втора ще полага хоризонтална пътна маркировка, трета ще чисти водостоци и канавки по гл. път Е-79 на изхода от Мездра за София, четвърта ще довърши изграждането на пешеходната алея в парка над гимназията, а пета ще облагородява зелени площи. Останалите дейности, в които ще бъдат ангажирани кандидат-бакалаврите и магистрите, са производство на бетонови изделия (тротоарни плочи и градински бордюри), боядисване на детски площадки, почистване на дъждоприемни щахти и канали.

Младите хора ще бъдатназначени на трудови договори към ОбП „Чистота” на минималната работна заплата - 360 лв., с възможност за допълнително парично възнаграждение при добре свършена работа.

Община Мездра организира студентски бригади от 2001 г. насам. В досегашните 15 издания в тях се включиха около 1650 студенти и ученици.Впоследствие тази добра практика бе възприета и от други общини у нас - от 2007 г. Община Смолян реализира проекта „Красив Смолян” - младежка трудова инициатива, насочена предимно към ученици, а от тази година лятна студентска бригада ще се проведе и в Община Завет.

 

 

 
2015-07-07 14:03:30