Бяла Слатина бе домакин на международен семинар

Бяла Слатина бе домакин на международен семинар


 Община Бяла Слатина бе домакин на семинар Rural DEAR Agenda – EYD 2015, организиран от Търговско-промишлена палата – Враца. 

Събитието се проведе на 3 юли в Галерията на НЧ „Развитие-1892”.

На него присъстваха кметът на Община Бяла Слатина Иво Цветков, заместниците му Тихомир Трифонов и Петър  Петров, директорът на „Хуманитарни дейности“ Боряна Петкова, кметове на населените места от общината, представители на общинска администрация, на читалища, учебни и социални заведения, неправителствени  организации. Въвеждащият семинар представлява първия етап от изпълнението на проект План за обучение за развитие на селските райони - Rural DEAR, който се изпълнява в рамките на Програма EuropeAid. На събитието бяха представени партньорите по проекта, основните цели и поетапните дейности, както и очакваните резултати от неговото изпълнение. Водещ партньор е областната администрация на Валядолид, Испания. Консорциумът се състои от 8 партньори от 7 държави. В основата на проекта е заложено формулирането на план-модел за действие в сферата на обучението за развитие, чиято цел е подобряване на ефективността, качеството и въздействието на действията, заложени в проекта DEAR и изпълнени на местно ниво в селските райони. Планът ще служи като отправна точка за местните експерти по проект DEAR, ще подобри координацията между тях и ще открие полезни възможности за взаимодействие между тях. 
2015-07-06 16:20:17