Козлодуй си партнира с Калафат

Козлодуй си партнира с Калафат

Кметът на община Козлодуй Румен Маноев сключи споразумение за партньорство с Община Калафат.

В изпълнение на Решение № 538 от 23 юни община Козлодуй сключи споразумение за партньорство с Община Калафат за съвместно кандидатстване с проект „Съвместно управление и превенция на наводнения между община Козлодуй и община Калафат от двете страни на река Дунав” по Програма INTERREG V-А Румъния – България 2014 – 2020 г.

Община Козлодуй е водещ партньор по проекта. Финансовото участие е разпределено по равно за двете общини, съобразно определения бюджет по Специфична цел 3.1 към Приоритетна ос 3 на програмата.


Коментари2015-07-06 15:54:13