Откриха пречиствателната станция на Мездра

Откриха пречиствателната станция на Мездра

С официална церемония на 30 юни в гр. Мездра бе открита Пречиствателна станция за отпадъчни води (ПСОВ). Лентата на новата придобивка прерязаха зам.-министърът на регионалното развитие и благоустройството Иван Аспарухов, заместник-председателят на Народното събрание Явор Хайтов и кметът на Мездра инж. Николинка Кътовска. Пречиствателната станция е с проектен капацитет 15 984 еквивалент жители и е изградена на левия бряг на река Искър по проект „Доизграждане на канализационна мрежа и изграждане на ПСОВ - Мездра”, реализиран от Община Мездра през периода 2012-2015 г. със средства по Оперативна програма „Околна среда” на Европейския съюз, от държавния бюджет на Република България и собствено съфинансиране.

„Това е най-значимият инфраструктурен обект, изпълнен от Община Мездра, на обща стойност 20 млн. 317 хил. лв.”, каза при отриването на съоръжението инж. Кътовска и допълни, че строително-монтажните дейности са осъществени за 412 дни, включително 3-месечния период за доказване параметрите на пречиствателната станция. В рамките проекта са изпълнени и въведени в експлоатация няколко подобекта: изградена е нова вътрешна канализационна мрежа в квартал „Лещака” и в района около корекцията на р. Боденска бара с обща дължина 3400 м, реконструирана и рехабилитирана е част от ВиК-а мрежата в централната градска част с обща дължина 3514 м, изградена е довеждаща инфраструктура: довеждащ път, довеждаш колектор, външно ел. захранване и трафопост.

„Направихме всичко това с една-единствена цел: да бъде опазена околна среда, да предотвратим замърсяването на р. Искър, като същевременно осигурим 100% свързаност на гр. Мездра с канализация, заяви Кътовска. Можем да се гордеем, с това, което направихме за нашия град и в името на нашите деца, за които сме длъжни да осигурим една по-добра, по-чиста и по-привлекателна среда за живот и отдих.”

„С изграждането на пречиствателна станция Мездра вече разполага с всичко необходимо за нормалното функциониране на един съвременен екологичен град, подчерта зам.-министър Аспарухов. Като се започне от изграденото съвместно с Община Враца модерно депо за твърди битови отпадъци, премине се през газификацията на града и се стигне до ПСОВ.” Той изтъкна успешно приложената безизкопна технология за реновиране на част от главния градски колектор, използвана от „Главболгарстрой” АД, водещ съдружник в консорциума-изпълнител на строително-монтажните работи ДЗЗД Обединение „Мездра-ЕКО”, и благодари на всички, оказали съдействие обектът да бъде за приключен в срок.

Новата придобивка бе осветена от Траянополския епископ Киприян в присъствието на депутати, представители на местната и регионална власт, партньори по проекта и граждани.


Коментари2015-07-01 09:10:50