Красен Кръстев направи първа копка по проект за рекултивация на сметище за битови отпадъци

   Красен Кръстев направи първа копка по проект за рекултивация на сметище за битови отпадъци

Народният представител от ГЕРБ Враца Красен Кръстев бе официален гост на тържественото откриване на проект за рекултивиране на депа за битови отпадъци, които не отговарят на нормативните изисквания в Бяла Слатина. Заедно с кмета на града инж. Иво Цветков те направиха първа копка, с която бе даден старт на проекта, възлизащ на стойност от 100 000 лв.

„Благодарение на добрия административен капацитет, с който Община Бяла Слатина разполага е спечелен поредния Европейски проект. По този начин жителите на града не само ще получават качествени комунални услуги, но и ще бъдат спазени екологичните норми за депониране на отпадъците“, подчерта още Кръстев.


Коментари



2015-06-24 09:49:23