370 000 лв. иска Мездра за щетите от наводнението

 370 000 лв. иска Мездра за щетите от наводнението


Община Мездра отправи искане до Междуведомствената комисия за възстановяване и подпомагане към Министерския съвет да й бъдат отпуснати близо 370 000 лв. за преодоляване на последствията от опустошителното наводнение, станало на 24 май т. г., при което на територията на общината бе обявено бедствено положение. Точната сума, необходима за възстановяване на щетите, нанесени от водната стихия на общо 18 инфраструктурни обекти, съоръжения и сграден фонд в 9 населени места, е 361 052 лв. уточни инж. Тодор Христов, гл. експерт „Сигурност, отбранително-мобилизационна подготовка, защита на населението и безопасност на движението”. Справката за извършените непредвидени разходи, придружена от протокола на общинска комисия за оценка на нанесените материални щети, назначена от кмета инж. Николинка Кътовска, е внесена в МС с копие до областния управител за становище относно целесъобразността им.

Най-много средства - 105 000 лв., са необходими за корекция на река Боденска в гр. Мездра, показват обобщените данни на комисията, чийто председател е зам.-кметът инж. Георги Валентинов, след извършената теренна проверка и обстоен оглед на засегнатите от наводнението обекти за установяване на нанесените щети. 75 600 лв. струва корекцията на дерето на р. Моравешка, 57 000 лв. - ремонтът на асфалтова настилка в градската детска градина ОДЗ 2 „Мир”, а 50 000 лв. - преасфалтирането на ул. ,,Ив. Вълчев” и изкоп на отводнителни канали в с. Долна Кремена.

За изграждане на подпорна стена и полагане на настилка на ул.,,Дъб” в с. Дърманци трябват 17 870 лв., за ремонт на подпорна стена на ул. „Г. Генов”, изкоп и разриване на земни почви в с. Зверино - общо към 14 000 лв., за ремонт на подпорна стена на ул. „Г. Димитров” и направа на предпазна земно-насипна дига в с. Боденец - 11 000 лв., за корекция на речно корито и направа на земно-насипна дига на р. Клисурска в с. Ребърково - 8 250 лв. На 9 700 лв. са оценени нанесените щети на имущество в наводнените къщи на ул. ,,Ал. Стамболийски” №1-8 в Мездра, а възстановяването проходимостта на четири улици, на подпорна стена и изграждане на водосток в с. Игнатица - общо на 7 500 лв.

Останалите обекти, които се нуждаят от извършване на неотложни възстановителни дейности, са корекция на речното корито на р. Моравешка в с. Моравица (2 772 лв.), направа на предпазна земно-насипна дига на р. Мала река в с. Люти дол (1 980 лв.), възстановяване на разрушено пътно платно в м. Заминец в землището на с. Боденец (420 лв.) и направа на отводнителни канавки и почистване на водостоци на стария път от Мездра за Моравица (370 лв.).

Очаква се Междуведомствената комисия за възстановяване и подпомагане да разгледа искането на Община Мездра и да се произнесе с решение какви средства ще й предостави на следващото си редовно заседание.
2015-06-15 12:37:27