Отложиха сесията в Криводол

Отложиха сесията в Криводол

Днешната извънредна сесия от Общински съвет в Криводол, на която трябваше да бъдат обсъдени „Предложение относно  съобщение за насрочване на опис на имущество” и „Предложение относно  покана за доброволно изпълнение” бе отложена. Причина за отлагането бяха допълнителни материали към двете докладни, които бяха раздадени на съветниците.

„Допълнителните материали са около 20 страници, а времето да се запознаем с тях е недостатъчно. Трябва не само да ги прочетем повърхностно, а по време на сесията, според мен, това е невъзможно да се направи”, обяви общинският съветник от ДПС Юрий Кацарски.

Мнението на Кацарски бе подкрепено от общинският съветник Данаил Николов, който предложи заседанието да бъде отложено за следващия петък. „Трябва да се запознаем с материалите, както и да бъдат свикани комисиите”, уточни Николов.

В началото на сесията председателят на ОбС Петър Комитски внесе предложение към съветниците, под формата на декларация да изразят подкрепа или да порицаят управлението на общината. Предложението на Петър Комитски бе отхвърлено.


Коментари2015-06-12 11:40:34