"ВиК" уведомява...

Относно качеството на питейната вода в гр.Мизия, Ви уведомяваме, че след извършен ежедневен мониторинг от страна на "В и К” ООД - Враца, вече втори ден нивата на замърсителите са в пъти по-ниски от допустимите стойности, а нивото на желязо е спаднало два-пъти.

За извършеният мониторинг е уведомена РЗИ-Враца и след съвместна проверка, която се извършва днес, се очаква да отпадне наложеното ограничение за ползването на водата за питейно-битови нужди в гр.Мизия.
2015-06-09 11:05:54