Съветниците в Криводол заседават извънредно

Съветниците в Криводол заседават извънредно


Общинският съвет на Криводол ще заседава извънредно на 12 юни. Сесията на местния парламент ще започне в 9.30 часа в заседателната зала на общината при следния дневен ред:

1. Предложение относно съобщение за насрочване на опис на имущество.
Вносител: Петър Комитски, председател на ОбС

2. Предложение относно покана за доброволно изпълнение.
Вносител: Петър Комитски, председател на ОбС

3. Разни.

 
2015-06-08 16:37:28