Лични асистенти се грижат за възрастни хора в Мездра

Лични асистенти се грижат за възрасни хора в Мездра

От 1 юни стартира предоставянето на социалната услуга „Личен асистент” по Проекта „Нови възможности за грижа”, финансиран от ОП „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г. , информира Елена Нанова, директор на Дирекция „Икономика, социални дейности и заетост”. Община Мездра е бенефициент по него по сключено споразумение за партньорство с Агенцията за социално подпомагане.

На срочен трудов договор са наети 73-ма лични асистенти, които се грижат за 70 възрастни и 8 деца. Кандидатите за ползване на социалната услуга бяха 273-ма, а тези за лични асистенти - 233-ма. Ползватели на услугата „Личен асистент” са хора с увреждания с ограничения или невъзможност за самообслужване, хора над 65-годишна възраст с ограничения или невъзможност за самообслужване, самотно живеещи тежко болни лица и семейства на деца с увреждания. Подбраните за лични асистенти безработни, трудово заети лица (наети или самонаети), които могат да извършват допълнителен почасов труд или неактивни лица (студенти или придобили право на професионална пенсия за ранно пенсиониране - в трудоспособна възраст), които могат да извършват допълнителен почасов труд.

Целта на проекта е превенция на зависимостта от институционален тип грижи, подобряване качеството на живот на деца и възрастни хора с увреждания и тежко болни лица с ограничения или в невъзможност за самообслужване и създаване на възможности за тяхното социално включване. Той е с продължителност 13 месеца, а срокът на предоставяне на социалната услуга - 10 месеца, до края на февруари догодина.

Мирослав Гетов


Коментари2015-06-03 10:52:08