Приключва водния цикъл на Козлодуй

Приключва водния цикъл на Козлодуй

До края на септември окончателно ще приключат всички дейности по интегрирания инвестиционен проект във водния сектор на Козлодуй.

Общата му стойност е малко над 24 млн.лв. Със средствата бяха изградени около 10 км водопровод, 10 км канализация, както и пречиствателна станция за отпадни води. От стартирането на работата й през декември 2013 г. досега през пречиствателната станция са преминали 2.1 млн. куб.м отпадни води. Освен ПСОВ, другите интересни съоръжения, изградени като част от водния цикъл са междинната канална помпена станция на ул. „Милин камък” и реконструираната канална помпена станция за дъждовни води. В последната са инсталирани 4 мощни помпи, които изпомпват дъждовните води от целия град до заустването им в р. Дунав.


Коментари2015-05-29 15:57:34