Пети майски краеведски четения

Пети майски краеведски четения


22 май (петък) 2015 г. - 14.00 часа - ОУ „Христо Ботев” - гр. Мездра

П  Р  О  Г  Р  А  М  А

14.15 - 14.20 ч. Откриване на краеведските четения

Първа сесия - ръководител Мирослав Гетов

14.20 - 14.30 ч. Една невероятна дружба… - историческа възстановка/ СИП „Приятели на историята” - VII клас, ОУ „Христо Ботев” - Мездра с ръководител Светла Кръстева

14.30 - 14.40 ч. 90 години Народно читалище „Просвета” - с. Ребърково/ Елисавета Тодорова, НЧ „Просвета 1925” - с. Ребърково

14.40 - 14.50 ч. Кърпата в бита на българина/ Милка Пухалска

14.50 - 15.00 ч. Бабинден с баба Таса и Мирко/ Лиляна Лещарска, НЧ „Просвета 1928” - с. Царевец

15.00 - 15.10 ч. Легенда за кладенеца на крепостта „Калето” в Мездра/ Светла Дамяновска

15.10 - 15.20 ч. Оброкът/ Петър Вутов, с. Игнатица

15.20 - 15.30 ч. Наследство/ Янка Николова, НЧ „Светлина 1926” - с. Моравица

15.30 - 15.40 ч. Хорото/ Рени Митева

15.40 - 16.00 ч. Почивка

Втора сесия - ръководител Валентина Цекова

16.00 - 16.10 ч. Катастрофата на „летящата крепост” Б-24 в землището на с. Игнатица през август 1944 г./ Цветко Стеев

16.10 - 16.20 ч. Кооперативното движение в с. Кален/ Петър Кръстев

16.20 - 16.30 ч. Ловно-рибарската дружинка в с. Зверино/ Ивана Захариева

16.30 - 16.40 ч. Циганите в с. Кален/ Тошко Марински

16.40 - 16.50 ч. Село Кунино - история, предания, легенди/ Димитрина Иванова

16.50 - 17.00 ч. Говорът на с. Кален с оглед на доуточняване на понятието врачански диалект/ Христина Маринска

17.00 - 17.10 ч. 50 години от влизането на Локо (Мездра) в „Б” група/ Мирослав Гетов

17.10 - 17.15 ч. Закриване на краеведските четения

 

 

 
2015-05-21 15:13:29