Деца се учеха на безопасност на движението

Деца се учеха на безопасност на движението


На 5 май в ЦДГ "Калина Малина " филиал с. Краводер се проведе  практическа ситуация на тема "Аз съм пешеходец "
Целта на тази ситуация бе да покаже на децата правилата за движение на пътя. Децата затвърдиха знанията си за безопасност на движението на пътя с беседа и дидактични игри. На улицата пред детската градина направиха демонстрация на преминаване по пешеходна пътека и как да се движим по улицата отивайки на разходка, когато няма тротоар.

 
2015-05-08 11:07:19