»нж. Ќиколинка  ътовска: ѕриключваме успешно 7 проекта през 2015 г.

»нж. Ќиколинка  ътовска: ѕриключваме успешно 7 проекта през 2015 г.

√-жо  ътовска, каква очаквате да бъде 2015 г. за ќбщина ћездра?

ќсновното през 2015 година ще бъде свързано с изпълнението на бюджета на общината, осигур€ване на нормално функциониране на всички бюджетни звена, изпълнение на програмата за капиталовите разходи, на културни€ и спортни€ календар и ангажиментите към гражданите във връзка с реализирането на Ќационалната програма за саниране на многофамилните жилищни сгради, приключването на европейските проекти, във връзка с приключването на програмен период 2007-2013 година и накра€ организационно- техническата подготовка за предсто€щите местни избори през есента на тази година. ќчаквам за малкото време до изборите да бъдат осигурени като обем и подобрени като качество всички публични услуги, които общината предостав€, да има стабилност в звената от бюджетната сфера и успешно да бъдат приключени европейските проекти като финал на този според мен успешен за общината мандат.

 акви проекти се изпълн€ват в момента и предсто€т ли нови?

†¬ процес на реализаци€ са 4 проекта по ќѕ–„–, 2 проекта по ќѕ–– Ц Д‘ри фест Дћаги€та на ћездраФ и проекта за изготв€не на† »ѕ√¬–, проекта Дƒоизграждане на канализационната мрежа и изграждане на ѕ—ќ¬ ћездраФ по ќѕќ—, проект по финансови€ механизъм на европейското икономическо пространство Д«аедно можем повечеФ. ¬сички те с изключение на последни€ проект са със срок на приключване през 2015 г. и са в напреднала фаза на изпълнение.† ќсвен европейските проекти продължава работата по създаване на ќбщи€ устройствен план на община ћездра. ѕреди н€колко дена беше открита и строителната площадка за изпълнение на проекта за –екултивац舆 на старото депо за “Ѕќ на град ћездра. ѕроектите за нови€ програмен период са идентифицирани в списък към приети€ »ѕ√¬– на ћездра и ѕлана за развитие на общината. –азпределени са в н€колко области: градска среда -благоустро€ване и естетизиране, включително в индустриалните зони; социална, образователна, здравна, културна и спортна инфраструктура; енергийна ефективност и регионален туризъм.

 ак ќбщината подпомага развитието на културата и спорта?

Ќе веднъж културата и спорта са ни давали поводи за гордост, с многото† национални и международни признани€ на нашите спортисти и самодейци. ќстава ни само да си пожелаем да имаме все повече такива моменти, в които да зата€ваме дъха си, стискайки палци на поредни€ спортист, на поредните из€ви на танцови€ ни ансамбъл, на младите ни гимнастичкиЕ... всъщност на поредните мездренчани, пример за това как тр€бва да представ€ме наши€ град и община. —ега ние реализираме приетите в началото на годината† —портен календар и  ултурен календар и осигур€ваме финансова подкрепа на клубовете и съставите за† реализаци€ на набел€заните в т€х меропри€ти€.

 акво ще пожелаете на жителите на ћездра по случай празника на града?

ѕредстои празникът на града 6 май. Ќа жителите на община ћездра† пожелавам здраве, много енерги€ и позитивизъм, за да бъде животът ни по-ведър, домът ни по-уютен, а сърцатата ни да са отворени с добро към света.† ¬€рвам, че с позитивно мислене, съчетано със съвместна работа на местна власт, инвеститори и граждани, ще превърнем† града и общината ни в привлекателно м€сто за живот. Ќека градим заедно бъдещето на децата си и да работим заедно за благоденствието на всеки един жител на община ћездра. » да не забрав€ме, че постигането на† успехи става само с много труд и посто€нство.


 оментари2015-05-04 16:07:11