Четири блока в Мездра сключиха договори за безплатно саниране

Четири блока Мездра сключиха договори за безплатно саниране

Четири жилищни блока в Мездра вече имат сключени договори за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ за саниране по Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради.

Контрактите са подписани от кмета на общината инж. Николинка Кътовска, изпълнителните директори на Българската банка за развитие и областния управител Малина Николова. Сдруженията на собствениците, които преминаха успешно процедурата по кандидатстване  и ще ползват целево финансиране, са тези на Блок 2, 5 и 6 в кв. 101 и Общежитието на ул. „Сердика” №2, информира Диана Павлова, началник на общинския отдел „Градоустройство, строителен контрол и обществени поръчки”. В тях има общо 204 апартамента с обща разгъната застроена площ 19 418 кв. м.

Обявена е и открита процедура за възлагане на обществена поръчка за архитектурно заснемане, изготвяне на обследвания за установяване на техническите характеристики, свързани с изискванията на ЗУТ и съставяне на технически паспорти на четирите жилищни блока. Условията на обществената поръчка са обявени на сайта на Община Мездра, в раздел „Профил на купувача”. След като приключи обследването и бъдат изготвени докладите за конструктивното и енергийно състояние на сградите, ще бъдат обявени обществени поръчки за избор на изпълнители за проектиране и строителни дейности на одобрените обекти.

Към момента в Мездра има регистрирани 7 сдружения на собствениците от общо 18-те многофамилни жилищни сгради в града, които отговарят на условията за включване в програмата. Останалите три сдружения, които  са подали заявления за кандидатстване за безплатно саниране, са тези на Блок „Леденик” 2 и 4 и на жилищна кооперация „Железничар”. Проблем при „Ледениците” създава една от собственичките, която отказва да осигури достъп до своя апартамент.

 
2015-04-16 13:19:32