В Криводол проверяват задълженията си онлайн

В Криводол проверяват задълженията си онлайн

Нова услуга, улесняваща жителите на община Криводол, е достъпна от днес на интернет сайта на общината krivodol.com. В раздел „Местни приходи”, всеки, който желае може да провери общата сума на задълженията си. Тя включва неплатените данък недвижими имоти, данък превозни средства, патентен данък, такса „Битови отпадъци”, както за текущата, така и за предходни години ведно с начислените лихви.

Справката се генерира след въвеждане на Единен граждански номер за физическо лице или ЕИК по Булстат – за стопански субекти, текст на изображение и ПИН, който може да получите лично от отдел „Местни приходи“.

Целта на новата услуга е да улесни жителите на общината като намали времето за получаване на информация относно задълженията им, както и за увеличаване на събираемостта на местните данъци и такси и насърчаване на доброволното плащане на данъци чрез повишаване на информираността на гражданите.


Коментари2015-03-18 15:52:28