Видеонаблюдение ще осигурява опазването на обществения ред

Видеонаблюдение ще осигурява опазването на обществения ред

Видеонаблюдението, за което се говореше още при предишни мандати на стари кметове, ще бъде реализирано съвсем скоро. Община Бяла Слатина е осигурила наличието на 12 броя камери, които ще бъдат поставени на различни точки, съобразени с изискванията и предписанията на органите на реда, с които ще се работи в пълна координация.

Видеокамерите ще осигуряват опазването на обществения ред и опазването целостта на общинското имущество. За всеобщо съжаление вандалски актове понякога има, като подтикът и мотивацията на хората, които ги извършват, остават напълно неразбрани от разумния човек.

Припомняме, че имаше случаи на повредени лампи в парка зад Шадравана, счупени пейки, кошчета. Безумието стигна до там, че се посегна и на спортната площадка в Бяла Слатина при Каменния мост – счупена беше мивката наблизо, както и една от вратите, водещи до игрището. Това е нещо напълно безсмислено - да се поврежда имущество, което е в полза на всички ни, направено за нас и за наша употреба. Такива хулигански прояви граничат наистина с лудостта и нездравата психика, като търпимостта ни към тях като граждани и жители на една малка европейска община трябва да е нулева.


Коментари2015-03-05 13:11:34