В Бяла Слатина подписаха първия договор за саниране

В Бяла Слатина подписаха първия договор за саниране

На 25 февруари, кметът на Община Бяла Слатина Иво Цветков подписа първия договор за саниране с председателя на сдружение на собствениците „Калоян – 3, гр. Бяла Слатина, община Бяла Слатина, обл. Враца, ж.к. „Калоян“ блок 3“.

По силата на подписания договор, сдружението делегира права на общинската администрация да го представлява за участие по Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради. Заявлението  за интерес и финансова помощ (ЗИФП) е подадено на 18 февруари. След като беше разгледано от експертите от общинска администрация, то получи положителна оценка.

Кметът поздрави председателя и управителния съвет на сдружението, които са действали много бързо и благодарение на тяхната активност, първият сключен договор в Община Бяла Слатина по Програмата вече е факт.

Експертите от общинската администрация са на разположение за всякакви въпроси във връзка с Програмата и ще продължат да оказват пълно съдействие на всички новоучредени сдружения за попълване на заявление за финансова помощ.


Коментари2015-02-26 14:02:42