Три спечелени проекта в Оряхово

Три спечелени проекта в Оряхово

На 24 февруари в ХГ „Проф.М.Върбанов” в Оряхово официално бяха подписани договорите за изпълнение на спечелилите проекти по Програма „Участвам – Дарявам – Променям” на сдружение „Първи юни”, Бяла Слатина. Програмата финансира малки проекти, които се реализират на територията на населените места в общините Бяла Слатина, Кнежа и Оряхово. Идеята е кандидатстващите проекти да са с голяма обществена значимост, да имат дълготраен ефект и да привличат допълнителни ресурси.

Проектите, които ще се реализират в Оряхово са „Седянка – диалог между минало и настояще” с кандидатстваща организация Исторически музей, „ Общуване без граници – развлекателен център за междуличностно взаимодействие” на ОДЗ „Пролет” и „Неделно училище” на ОДК „Л.Живкова.”

 Представителите на спечелилите институции бяха поздравени от кмета на общината Росен Добрев. Той благодари  на Сдружение „Първи юни” в лицето на неговия председател Наталия Костадинова и присъстващите представители на сдружението за възможността  и в Оряхово да покаже своите възможности гражданската инициатива.


Коментари2015-02-25 11:12:54