Решават проблема със земите на аграрната гимназия в Бяла Слатина

Решават проблема със земите на аграрната гимназия в Бяла Слатина

Две са възможностите за решаване на проблема с аграрната гимназия в Бяла Слатина – да се изчака края на селскостопанската година и поисканите земи да бъдат дадени на професионалното учебно заведение или директорът му да поиска чрез областната дирекция  по земеделие други свободни терени за нуждата на училището – това отговори земеделският министър Десислава Танева на питане на депутата от област Враца Явор Хайтов. Дискусията се проведе във вторник по време на извънредното издание на парламентарния контрол.

Зам.-председателят на 43 НС и депутат от ПГ на „Български демократичен център” припомни и предисторията на проблема – до септември 2013-а Професионалната агротехническа гимназия „Никола Вапцаров” в Бяла Слатина е ползвала за обучението на своите възпитаници 600 декара, необходими за производствената практика. Имотите са предоставени от държавния поземлен фонд /74 дка/, а останалите – около 120 дка в землището на с. Бърдарски геран и още към 230 дка край с. Попица, са общински земи, отдадени за срок от 15 години. От септември 2013 г. обаче общинската управа на Бяла Слатина отказва да ги предостави на училището. „Съществува ли възможност посочените терени или други такива от Държавен поземлен фонд да бъдат предоставени за ползване от Професионална агротехническа гимназия „Н.Вапцаров” в Бяла Слатина, с които учениците наистина да се обучават как се обработва земя, а не да се учат на селскостопанска наука пред черната дъска с тебешир?”, попита от парламентарната трибуна Явор Хайтов.

След отговора от земеделския министър заместник-председателят на Земеделския народен съюз Хайтов благодари за отговора и допълни: „Аз считам, че по най-бързия начин трябва да бъде намерена възможност тази Агротехническа гимназия да получи земята, която й се следва. Истина е, че в Северозапада земеделският бизнес остана един от малкото, в който хората могат да работят и да търсят някакво препитание. Вероятно интересът и от арендатори, и от други съвети е огромен. Но всички ние говорим за грижата за Северозапада, в частност тя е отбелязана и във Вашата управленска програма и Вие като министър на земеделието и храните имате шанса да демонстрирате една грижа, една наистина обществена ангажираност към проблемите на този район, защото това е едно от малките училища, в които се подготвят специализирани кадри в сектор „Земеделие”. Тази гимназия, бъдете уверена, има нужда от тази земя!”


Коментари2015-02-19 09:12:28