Нова наредба за предаване на радиоактивни отпадъци на ДП „РАО”

Нова наредба за предаване на радиоактивни отпадъци на ДП „РАО”

Правителството одобри нова Наредба за условията и реда предаване на радиоактивни отпадъци на Държавно предприятие „Радиоактивни отпадъци”. В документа са регламентирани и сроковете за предаване на радиоактивни отпадъци, както и категориите и видовете, които не подлежат на предаване на държавното предприятие.

Направено е разделяне на приема на радиоактивни отпадъци от ядрени съоръжения и от обекти с източници на йонизиращи лъчения, като за вторите е разписана по-облекчена процедура. Направени са редица промени по отношение обмена на информация между генераторите на радиоактивни отпадъци, ДП „РАО” и Агенция за ядрено регулиране. Разгледани са и особени случаи на приемане на радиоактивни отпадъци.


Коментари2015-02-18 14:58:55