Общинският съвет прие Бюджeт 2015 г.

Общинският съвет прие Бюджт 2015 г.

Общинският съвет прие бюджета на Община Мездра за 2015 г. Това стана на февруарската сесия на местния парламент. Неговата приходна част е в размер на 14 414 793 лв. В т. ч.: 6 531 291 лв., лв. за делегирани от държавата дейности и 7 883 502 лв. за местни дейности.

Най-много средства в разходната част са предвидени за издръжка на образователната сфера. Следват разходите за спорт и култура, за дейностите „Чистота” и др. Инвестиционната програма за т. г. е на обща стойност 3,6 млн. лв. в т. ч. близо 670 000 лв. целева субсидия за изграждане и основен ремонт на общински пътища, ремонт на улици и пр. Сред обектите, планирани за изпълнение, са доизграждане на спортната зала, ремонт на кметство Зверино и на покрива на Бизнес инкубатора, изграждането на система за видеонаблюдение в гр. Мездра и т.н.    

През 2015 г. Община Мездра ще продължи изпълнението на проектите „Доизграждане на канализационна мрежа и изграждане на ПСОВ - Мездра”, „Free fest: Магията на Мездра”, „Подкрепа за разработване на Интегриран план за градско възстановяване и развитие - гр. Мездра”, „Подкрепа за достоен живот”, „Моят дом в Мездра” и „Заедно можем повече”.

 „Предложеният бюджет гарантира нормалното функциониране на всички сфери”, каза при неговото представяне в.и.д. кмет на Мездра инж. Николинка Кътовска. Бюджет 2015 бе подкрепен от 12 общински съветници, един гласува против, а 6-ма се въздържаха. Преди началото на сесията председателят на местния парламент инж. Делян Дамяновски поздрави съветника от коалиция „ДОМ” Славей Младенов по случай неговия 50-годишен юбилей.     


Коментари2015-02-18 11:51:33