Напролет ще стартира рекултивирацията на старото сметище на Мездра

Напролет ще стартира рекултивирацията на старото сметище на Мездра

В началото на април ще стартират строителните дейности по проекта „Рекултивация на старо сметище Мездра - с. Брусен”, финансиран чрез Публична инвестиционна програма ”Растеж и устойчиво развитие на регионите”. Сметището, в което са извозвани твърдите битови отпадъци на Мездра от 1975 до 2003 г., се намира в землището на с. Брусен, на левия бряг на река Искър и е с площ 31 дка. В момента то не отговаря на санитарно-хигиенните изисквания и замърсява подземните води.

Предвижда се почистване на терена, прибутване и предепониране на отпадъците, направа на ограждаща дига и на строителен експлоатационен път, изграждане на дренажна система за инфилтрирали води, преоткосиране на съществуващите отпадъци, направа на берми за оформяне на отпадъчното тяло на депото, техническа и биологична рекултивации, изграждане на система за повърхностно отводняване и на система за контрол и мониторинг.

Рекултивацията цели да осигури минимизиране на строителните разходи, намаляване площта, на която се извършва техническата рекултивация, опазване на атмосферния въздух и на повърхностните води от замърсяване, защита от проникването на повърхностни води в отпадъчното тяло на депото и т. н.

Съгласно споразумението, подписано между Министерство на околната среда и водите и Община Мездра, МОСВ проведе обществените поръчки за избор на изпълнители, административното и финансовото управление на проекта, а Община Мездра осигурява за своя сметка авторския надзор, както и (съвместно с МОСВ) техническото управление на проекта. МОСВ сключи договори за строителството на обекта със столичното „Обединение Еко Емстрой” ДЗЗД и за строителен надзор с Обединение „Еко Инвест“ - Пловдив, докато Община Мездра сключи договор за авторски надзор с „Мегалит” ЕООД - София.

Бюджетът на проекта е 1 716 000 лв., а срокът за неговото изпълнение - 44 месеца.

 

 

 

 

 

 
2015-02-12 15:03:09