Община Мездра изплаща помощите за новородените

Община Мездра изплаща помощите за новородените

Община Мездра започна изплащането на еднократната помощ за новородени през второто шестмесечие на миналата година. За целта местната хазна ще задели 25 900 лв., с които ще бъдат подпомогнати финансово 71 родилки, подали молби в установения срок. Размерът на помощта за първо дете е 350 лв., за второ - 300 лв., за трето - 100 лв.; като близнаците са равнопоставени, а при осиновяване на дете важат същите правила като при раждане.

Правоимащите могат да получат парите си всеки делничен ден от 9.00 до 17.00 часа в Центъра за услуги и информация на гражданите, който се намира на партера  в сградата на Общинската администрация.

Условията за отпускане на еднократната помощ са: 1. Детето да е родено в община Мездра или на друго място поради медицински усложнения; 2. Поне един от родителите да има настоящ и постоянен адрес на територията на общината една година преди раждането на детето. Целевите средства се отпускат в изпълнение на Решение 500/ Протокол №30/ 27.02.2014 г. на Общинския съвет, с което бе приет Бюджетът на Община Мездра за м. г.

Други 29 майки, родили през първото полугодие на м. г., получиха еднократна помощ през лятото. Така за 2014 г. ще бъдат подпомогнати общо 100 семейства, за което в общинския бюджет са предвидени 38 150 лв.  

Мярката има за цел да насърчи раждаемостта. Тя бе въведена преди седем години. През 2013 г. бяха подпомогнати материално 255 новородени с общо 39 600 лв., през 2012 г. - 130 деца с 45 500 лв., а през 2011 г. - 122 новородени с 43 050 лв.

Като цяло през периода 2008 - 2014 г. Община Мездра е подпомогнала общо 998 родилки, което е струвало на местната хазна точно 315 250 лв. Сумата за финансовото обезпечаване ма тази добра практика се залага ежегодно при приемането на общинския бюджет.

Мирослав Гетов

 

 
2015-01-29 16:19:40