Селските кметове обсъдиха проекта на Бюджет 2015 на Община Мездра

Селските кметове обсъдиха проекта на Бюджет 2015 на Община Мездра

Проектобюджетът на община Мездра за 2015 г. бе основната тема, която дискутираха участниците в първия за тази година Ден на кмета, организиран от Общинската администрация. Вр. и. д. кмет на Мездра инж. Николинка Кътовска запозна кметовете и кметските наместници на 27-те села в общината с параметрите на Бюджет 2015.

Представена бе Инвестиционната програма на Община Мездра за тази година. Тя включва изпълнението на 35 обекта на обща стойност над 3 525 000 лв. Сред тях са доизграждане на Многофункционална спортна сграда в гр. Мездра по Публичната инвестиционна програма „Растеж и устойчиво развитие на регионите” (2 433 000 лв.), ремонт с целева субсидия и собствени средства на 17 улици в с. Кален, Крета, Лик, Зверино, Люти брод, Ослен Криводол, Елисейна, Моравица и др. (390 000 лв.), ремонт на Кметство Зверино (120 000 лв.), изграждане на подпорна стена в с. Оселна (29 000 лв.), ремонт на покрива на Бизнес инкубатор Мездра (25 000 лв.) и ремонт на 6 отсечки от IV-класна пътна мрежа: Горна Кремена - Върбешница - Враца, Боденец - Крапец, Зверино - Оселна, Боденец - Върбешница, Зверино - Игнатица и Люти дол - Типченица (на обща стойност 360 000 лв.).

Присъстващите бяха запознати и с Отчета на Капиталовите разходи за 2014 г. Селските кметове поставиха за разрешаване актуални проблеми, като например спирането на водата и възстановяването на уличните настилки след възникване на ВиК-а аварии, монтирането на още лампи за уличното осветление и добивът на дървесина (дърва за огрев). Обърнато бе също внимание върху събираемостта на местните данъци и такси - данък сгради, такса смет и данъка върху превозните средства.

Мирослав Гетов

 

 
2015-01-26 15:25:05