В Бяла Слатина отварят врати още два центъра от семеен тип

В Бяла Слатина отварят врати още два центъра от семеен тип

Проектът „Като в свой дом” на Община Бяла Слатина е по процедурата за директна безвъзмездна финансова помощ „Да не изоставяме нито едно дете” и с финансовата подкрепа на ОП РЧР. Общата стойност на проекта е 475 973, 59 лв.

Освен че ще отворят врати двата центъра за настаняване от семеен тип, ще бъде закрит Дома за деца и младежи с умствена изостаналост „Надежда”  в село Търнава. А персоналът и специалистите, които ще се грижат за тях ще прилагат модерни подходи в социалната си работа и в подкрепящите ги дейности. Това и още подробности от хода на проекта станаха известни по време на встъпителна пресконференция, в петък. Заедно с кмета на Бяла Слатина, инж. Иво Цветков, в проявата участваха Сашка Началнишка, директор на регионална дирекция „Социално подпомагане” – Враца и Красимира Коцъшка, регионален координатор в дирекцията. Присъстваха също ръководителят на проекта, Бисерка Бурдиняшка, неговият координатор Петър Петров и счетоводителят на проекта Татяна Пеняшка. Интерес към събитието проявиха още социални работници, педагози и общественици. Сред тях бяха и представителите на сдружение „Първи юни”, Наталия Констадинова и Иван Янков.

Срещата бе открита от техническия секретар на проекта Сашка Първанова. За началото на проекта, положено през 2012 г. в Шумен, и за това, което ще е той, когато двете къщички отворят вратите си за 28-те си питомци от началото на януари, 2015 година, говори инженер Цветков. Описание на целевите групи и дейностите, свършеното по подбора и назначаването на персонала и специалистите, които ще работят в двата центъра от семеен тип, намеренията и очакванията бяха споделени и представени от ръководителя на проекта Бисерка Бурдиняшка. В момента протичат опознавателните срещи на децата. Те посещават центровете и навлизат постепенно в новата обстановка. Специалистите проучват документацията, здравословното състояние и личните потребности на всяко дете. Предстои да се организира с кетъринг храненето на питомците на къщичките, да им се предоставят медицински услуги с личен лекар, да бъдат записани в съответното учебно заведение, както и още дейности и обучения, свързани с тяхното пребиваване в двата центъра.

За нелекия процес на извеждане от институция на децата с увреждания, или лишени от родителска грижа, и въвеждането им в условия, близки до семейната среда, говори Красимира Коцъшка. Тя потвърди, че освен проекта в Бяла Слатина, има още два проекта във Врачанска област и навсякъде дейностите тръгват постепенно, със съзнанието, че е необходимо време, за да могат обитателите на къщичките да се почувстват наистина в свой дом.

 

 

 

 

 

 

 

 
2014-12-02 13:24:59