Откриха пречиствателната станция в Кнежа

Откриха пречиствателната станция в Кнежа

На 28 октомври официално бе открита пречиствателната станция за отпадни води в Кнежа. Ръководителят на проекта и зам.-кмет на общината  Николай Дамяновски приветства всички гости на откриването. Кметът Симеон Шарабански, придружаван от Красимир Караиванов и Жан Мишел Джелоян – представители на фирмите изпълнители по проекта, срязаха лентата и откриха станцията. Церемонията уважиха също служители на община Кнежа, общински съветници.

„Особено се радвам, че успяхме да преодолеем всички трудности по този мащабен проект и днес можем официално да заявим, че имаме реконструирани 11 км водопроводна мрежа, 18 км канализация, изградени сградни отклонения, асфалтирани участъци и работеща Пречиствателна станция за отпадни води”, заяви кметът на община Кнежа Симеон Шарабански. Той припомни, че първият етап на водния цикъл на Кнежа е на стойност около 31 млн. лв. Общинската администрация вече готви и проект за втория етап, който ще обхване останалата част от града.

Сега, 17 месеца след подписването на проекта между общината и МОСВ, вече са изпълнени всички дейности по проекта. Лентата на най-големия инфраструктурен проект в Кнежа прерязаха кметът Симеон Шарабански и представителите на фирмите-изпълнители от ДЗЗД „Инфраструктура Кнежа” и ДЗЗД „Кнежа 99”. След това всички желаещи можеха да разгледат модерната и автоматизирана пречиствателна станция. Тя е от смесен тип като освен битовите отпадни води ще пречиства и част от дъждовните. Изградени са авариен колектор, заустващ колектор и довеждащ водопровод, както и нов асфалтов път до ПСОВ. Пречиствателната станция се помещава в две нови сгради, изградена е защитна дига от р. Гостиля, а площадката е озеленена.

Мероприятията продължиха със заключителна пресконференция в Общински социален комплекс, на която бе направена ретроспекция на събитията от подписването на Договора за безвъзмездна финансова помощ между МОСВ и Община Кнежа до изграждането на последния готов обект, включени в първи етап на проекта.


Коментари2014-10-31 11:43:25