Пореден неуспешен опит за сваляне на председателя на ОбС в Мездра

Пореден неуспешен опит за сваляне на председателя на ОбС в Мездра

Председателят на Общински съвет - Мездра Делян Дамяновски остава на поста си - това стана ясно на октомврийската сесия на местния парламент, на която 8 съветници внесоха предложение да бъдат прекратени неговите правомощия. Предложението направиха съветниците от ПП ГЕРБ Надежда Йорданова, Ивайло Тошев, Васил Христов, Цанко Петков, Тихомир Тошев, Ивайло Тодоров и Яна Нинова и съветникът от КП „ДОМ” Славей Младенов.

Мотивите на вносителите: „Като председател на Общински - Мездра е нарушил ЗМСМА, чл. 27, ал. 4, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 6, на заседание на ОбС - Мездра на 25 септември 2014 г. по т. 1 от приетия дневен ред допуска да се вземе решение с по-малко от изискуемия минимум гласове по закон”. Става дума за Решение 601/ Протокол №37 от 25.09.2014 г., с което ОбС - Мездра утвърждава изключения от минималния брой на учениците в самостоятелни (или слети) паралелки с по-малко то 10 ученика в ОУ „Хаджи Димитър” - с. Елисейна и ОУ „Васил Кънчов” - с. Моравица.

В отговор Дамяновски заяви, че въпросното решение е законосъобразно, тъй като е взето с изискваното от закона обикновено, а не с квалифицирано мнозинство. Той припомни, че „за” решението са гласували 10 от присъствалите в залата 12 (от общо 21) съветници, 1 е бил „против” и 1 се е въздържал. В подкрепа на твърдението си, че решението е законосъобразно, Дамяновски посочи, че то не е било оспорено в законоустановения срок нито от кмета на общината, нито от прокуратурата, нито от областния управител. Според Дамяновски истинските мотиви на вносителите са политически. „Това не е изненада за мен, тъй като през последните две седмици ме заплашиха с отстраняване видни бизнесмени от нашия град и един неуспял депутат от Коалиция „БСП лява България”. От вчера в община Мездра има нова коалиция: на ПП ГЕРБ с една политическа партия, която най-вероятно ще стане част от ДПС”.

Съветниците от ПП ГЕРБ опонираха, че внушенията за коалиция с ДПС на местно ниво не отговарят на истината, а предложението им за прекратяване на правомощията на Дамяновски е тяхно партийно решение, с което се възползват от правомощията, които им дава ЗМСМА.

След тайно гласуване предложението за предсрочно прекратяване на правомощията на председателя на ОбС - Мездра не бе прието. За отстраняването на Дамяновски гласуваха 10 съветници, а останалите 11 бяха против. Това е третият неуспешен опит за неговото сваляне от ръководния пост - предишните два бяха през декември 2011 г. и през май т. г.

Мирослав Гетов


Коментари2014-10-31 11:54:52