Напредва изграждането на пречиствателната станция в Мездра

Напредва изграждането на пречиствателната станция в Мездра

В напреднал етап навлезе строителството на пречиствателна станция за отпадъчните води в Мездра, което се осъществява по проекта „Доизграждане на канализационна мрежа и изграждане на ПСОВ – Мездра”, финансиран със средства от Европейския съюз, държавния бюджет и собствен принос на Община Мездра. Съоръжението се изгражда на левия бряг на река Искър в местността „Зад могилата” в землището на с. Брусен и е с проектен капацитет 15 984 еквивалент жители. Работи се усилено и по довеждащата инфраструктура, като вече приключи направата на довеждащ колектор, довеждащ водопровод и външно ел. захранване на обекта. Очаква се пречиствателната станция да бъде завършена най-късно до края на годината.

Междувременно приключиха строителните дейности за реконструкция и рехабилитация на градската ВиК мрежа по ул. „Христо Ботев”, „Янко Сакъзов”, „Димитър Благоев” и „ Александър Стамболийски”, информира зам.-кметът по управление на проекти и инвестиции инж. Николинка Кътовска. Реновирани и подменени са 3525 м канализационна мрежа и 882 м водопроводна мрежа.

Други два подобекта вече имат съставен протокол обр. 16  от Държавна приемателна комисия, който удостоверява годността за ползването им. Става дума за изграждането на нова канализационна мрежа с обща дължина 3420 м в квартал „Лещака” и в района около корекцията на река Боденска бара.

Изпълнител на строително-монтажните работи е ДЗЗД Обединение „Мездра – ЕКО” – София, водещ съдружник в което е Главболгарстрой АД . Бюджетът на проекта е над 20 млн. 317 хил. лв. Досега Община Мездра е разплатила на изпълнителите на различните дейности повече от 8 млн. 670 хил. лв. Изпълнението на проекта трябва да приключи до края на 2015 г.


Коментари2014-10-24 14:53:28