Жителите на Мизия излизат на протест

Жителите на Мизия излизат на протест

В Областна администрация – Враца ежедневно пристигат жалби от негодуващите жители на Община Мизия.

Жалбите са породени от неправомерното изплащане и непрозрачното разпределение, от страна на  Община Мизия, на финансовите средства от дарителските кампании. Средствата са дарени за нуждите на жители на Мизия, след наводнението в града.

Ръководството на Община Мизия и Общинския съвет ги използват паричната помощ по други направления, но не и да бъдат раздадени на бедстващите хора останали без домове. Жалбоподателите твърдят, че проблемът не е само с финансовите средства, но и с помощите за пострадалите. Помощите се държат в частните домове на служители от общинската администрация.

По този повод жителите на Мизия предупреждават, че ще излязат на протест днес в 17 часа пред сградата на Община Мизия.

Областна администрация – Враца се стреми за бързото разрешаване на ежедневно постъпилите жалби от хората в Мизия. Писмата се препращат в най-кратък срок на компетентните институции, които могат да съдействат за разрешаването на поставените въпроси.

 

 


Коментари2014-10-01 15:09:52