Община Криводол – с номинация за „Златен ключ“

Община  Криводол – с номинация за „Златен ключ“

Община Криводол е сред номинираните за „Златен ключ“ в категория „Институция, най-добре организирала предоставянето на информация за граждани”.

Годишните награди за принос в областта на свободата на информация се връчват за 12-та поредна година от Програма Достъп до  Информация. Тази година 40 номинирани се състезават в шест категории – четири награди „Златен ключ“ и две антинагради – „Катинар“ и „Вързан ключ“.

Номинацията е направена от Дарина Палова - юрист в правния екип на Програма Достъп до Информация. Ето нейните аргументи:

„Работата на община Криводол по Закона за достъп до информация и по-специално по изпълнението на задължението за публикуване на информация в интернет, е пример за това как би следвало да се организира тази дейност във всяка една институция. Секцията им за достъп до обществена информация съдържа пълна и ясна информация относно вътрешните правила за достъп, реда за подаване на заявления, отчети по ЗДОИ от 2008 до 2013 г. включително, ред за достъп до публичните регистри на общината и т.н. Видно от ежегодните проучвания на ПДИ на институциите по ЗДОИ, община Криводол отговаря бързо на заявления, подадени по електронен път и по-важното предоставя поисканата с тях информация. Рейтингът на институцията в последните три години е възходящ, което пък е индикация за това, че в общината се полагат постоянни и очевидно резултатни усилия за подобряване на работата в областта на достъпа до обществена информация.“

Останалите номинирани в категорията „Институция, най-добре организирала предоставянето на информация за граждани“ са: Министерство на вътрешните работи при служебното правителство, Министерство на финансите, Изпълнителна агенция по околна среда, Регионална инспекция по околна среда и води – Монтана, Басейнова дирекция за управление на водите Източнобеломорски район – Пловдив и общините Алфатар, Банско, Добрич, Хайредин и Разград.

Победителите се обявяват на 28 септември – Международният ден на правото да знам.

 

 

 

 
2014-09-25 12:03:50