Първият училищен звънец удари и в Селановци

Първият училищен звънец удари и в Селановци

И тази есен ученици, учители, родители и общественост се събраха в двора на ОУ „Н.Й.Вапцаров“ -Селановци и съпреживяха заедно първия учебен ден и вълнуващата традиция на внасяне на училищното знаме, на вдигане на националното знаме, на посрещането на първокласниците и преминаването им през символичната „шестица на успеха“.

Най-вълнуващата част от празника бе мига на целуване на училищното знаме, с което учениците се разделят по същия начин в осми клас.

24 първокласници, въведени от учителите Йорданка Петрова и Цветелина Тошева, се докоснаха до училищния символ с почит и уважение и станаха част от голямото семейство на селановските „вапцаровци”. Тържеството уважиха Ирена Петрова – директор Дирекция в Община Оряхово и представляваща кмета на общината, кмета на селото – Росица Койнова, представители на читалището, училищното настоятелство, спомоществователи. Те връчиха поздравителни адреси и ученически пособия за учениците.

В осем паралелки тази година ще се обучават 179 ученици. Броят на учителите е 15. Освен тях в училището работят психолог, логопед и ресурсен учител. Училището продължава да работи по проектите „УСПЕХ“ и „Включващо обучение“ по ОПРЧР, „Всеки ученик може да бъде отличник“ на център АМАЛИПЕ, НП „С грижа за всеки ученик“ и други. И тази година от ОУ „Н.Й. Вапцаров” ще бъдат отличени най-добрите „малки философи“, за които от училището организират националния конкурс „Малкият принц“.

Директорът Петя Русинова  пожелава „Успешна учебна година на всички български ученици!”

 

 
2014-09-16 14:41:35