Бъдеща инвестиция ще реши проблема с безработицата в Кнежа

Бъдеща инвестиция ще реши проблема с безработицата в Кнежа

Симеон Шарабански, кмет на община Кнежа: На всеки в общината се падат по над 3 хил. лв. евросредства

 

 Г-н Шарабански, по какви проекти работи община Кнежа?

С оглед факта, че в момента сме в края на програмния период 2007 – 2013 г. сме в момент на изчакване на отваряне на мерките за новия планов период 2014 - 2020г. Въпреки това, тази година подписахме няколко нови договора. Въпреки, че срока на изтичащият планов период бе до декември 2013 г., бяха останали средства. По този повод в местната инициативна група ни беше дадена възможност да кандидатстваме с още проекти. Общината разработи два проекта, първия от които е за озеленяване на централна градска част, изграждане на автоматична поливна инсталация за централните ни градски паркове. Вторият проект предвижда ремонт и преоборудване на сградата на общинска администрация. След като проектите бяха одобрени, договорите за изпълнение бяха подписани в началото на август. Те се финансират през Местната инициативна група, и са по Програмата за развитие на селските райони.

Иначе 2012 г. бе най-успешната до сега, в отношение привличане на европейски средства. Тогава подписахме договори за около 50 млн. лв. това са пари, привлечени в нашата община по проекти на оперативните програми на Европейския съюз. Тези близо 50 млн. лв., разделени на 15-те хил. души правят средства в размер над 3 хил. лв. на глава от населението. Подобни резултати в Плевенска област не са постигани преди. От тези проекти, които подписахме тогава основният, най-важен и най-крупен е проектът за воден цикъл.

Такива проекти вървят в момента в много общини, включително и във Врачанска община. За него ние получихме общо 32 млн. лв. Около 40 км. инфраструктура се подменя в нашия град по проекта, като това е само първият етап. Най-вероятно догодина ще кандидатстваме за реализиране на втори етап, за канализиране периферията на града.

С облекчение мога да споделя, че с полагането на тръбите и на колекторите сме приключили на сто процента и в момента строителите изпълняват само възстановяване на уличните настилки.

Няма как да не спомена, че през пролетта Кнежа, както и десетки други общини, беше получила финансова корекция. Тя бе на стойност 20% от средствата за строителство, което беше проблем от първостепенно значение за общинската администрация. След множество възражения, внесени в МОСВ, след множество допълнителни обосновки постигнахме резултат. А именно стопроцентова отмяна на наложената корекция. Това означа, че нашата община ще получи парите за строителството на водния цикъл до стотинка и ще може успешно да приключи проекта.

Освен довеждащата инфраструктура, вече е готова и пречиствателната станция, която получи Акт 15. В момента очакваме приемателна комисия за изготвяне на удостоверение за въвеждане в експлоатация. Пречиствателната станция работи, има назначен персонал и екип по поддръжка. Не без излишна скромност може да споделим, че успешно приключваме първата фаза на водния цикъл  в Кнежа.

Още два важни проекта се реализират на територията на общината. Те са на обща стойност 6 млн. лв., които преди две години договорирахме. Първият от тях предвижда построяване на дневен център за възрастни хора. Вторият проект е относно подмяна на ВиК инфраструктурата в селата Лазарово и Еница и ремонт и рехабилитация на пътя Кнежа – Бреница.

Още какви ремонти протичат в Общината?

По решение на общински съвет с бюджетни средства ние ремонтираме уличните настилки. Под бюджетни средства имам предвид всички пари, които се събират от данък „Превозни средства”, който е местен данък. Тези средства целево са предназначени за ремонт на улиците. Нашата община закупи камион с настройка по технологията „Печматик”, която извършва студено лепене на дупките. Машината е общинска, закупуваме материали, а именно асфалтова емулсия и гранитни камъчета, с които извършваме изкърпването. По този начин много лесно и евтино се работи. Машината работи и в момента в Кнежа и селата, дори преди няколко месеца я ползваха община Бяла Слатина, така по другарски им помогнехме. Освен това с тези средства са предвидени и циментиране на някои от улиците в най-лошо състояние.

Споменахте, Местната инициативна група, разкажете малко повече за учредяването и дейността й.

Още през 2005-2006 г. ние посетихме пилотни общини, в които бяха създадени местни инициативни групи. От там почерпихме опит и успяхме да видим какво е това МИГ. Тогава при нас се породи идеята да създадем такава организация в Кнежа. Тя беше създадена с решение на общинския съвет. През 2009-2010 г. кандидатствахме за техническа помощ към Министерство на земеделието и получихме 150 хил. лв. С тях заплатихме за консултантска помощ, експертна помощ и привлякохме външни специалисти, които ни помогнаха в изграждането на стратегията на МИГ. Именно с нея кандидатствахме и през 2012 г. бяхме одобрени и подписахме договор на стойност 3,5 млн. лв. Това са средства, които се предоставят на местната група за финансиране на проекти на местната общност. Тези проекти се разработват тук в Кнежа. За тях се кандидатства в организацията отново тук в Кнежа. Тук управителен съвет на организацията одобрява проектите. След това те получават одобрение от разплащателната агенция и съответно финансиране.

С проекти в МИГ в момента текат обществени поръчки за избор на строител за ремонт на сградата на читалището. Върви процедура за строителство и ремонт на спортната зала в Кнежа, ремонт и строителство на църквата в село Лазарово и изграждане на детски площадки в града и селата Лазарово и Еница. Това са проекти, които са договорирани за финансиране през миналата година, а както споменах през тази година внесохме още два проекта.

В МИГ кандидатстват също много фирми и еднолични собственици в Кнежа. Има проекти, които са изцяло със земеделска насоченост, относно закупуване на механизация, прикачен инвентар за земеделието. Други пък са с неземеделска насоченост. Ще дам пример с изграждането на салон за красота в града, оборудван с най-модерна техника, солариум, козметична апаратура, уреди за разкрасяване. След този проект нашите дами в града са още по-красиви. Друг наш съгражданин, стоматолог, разработи проект за оборудване на стоматологичен кабинет, който днес е факт. Бих казал, че една от най-модерните апаратури в Северна България е тук в Кнежа. Друг пример е ловното сдружение в града, което разработи и спечели проект за 350 хил. лв. за постояване на спортно състезателно стрелбище.

Как се развива земеделието е общината?

Земеделието е основния поминък на нашата община. Почти 100% от икономиката на Кнежа е свързана със земеделието. Тук са едни от най-модерните стопанства в България. Основно се развива зърнопроизводството, отглеждат се предимно от пролетниците- царевица и слънчоглед и от есенниците- пшеница и ечемик. За съжаление секторите в земеделското производство, които бяха традиционни до 1989-та година, като овощарство, зеленчукопроизводство в момента са ликвидирани по ред причини.

Монополно производство сега е зърненото производство, а добивите са много добри. Производството се извежда от изключително добре подготвени кадри. Тук в нашата община, знаете се намира и Институтът по царевица. Повече от арендаторите и хората, които се занимават със земеделие са негови кадри. Миналата седмица с домакинството на местна фирма, която се занимава с производство на соя, на наша територия бе проведен симпозиум на производители, които се занимават със соя. На него присъстваха и също арендатори и производители от Румъния.

Какви инвеститори привлича община Кнежа?

Нашата община не може да се похвали с привличане на чуждестранни инвеститори. Така не е само в Кнежа, а навсякъде в провинцията, така е навсякъде в България и ние не правим изключение. Но, рискувайки да говоря в аванс ще споделя с вас, че пролетта по заявка на Областна администрация Плевен за инвестиционни намерения на чуждестранен инвеститор ние дадохме информация, относно това, че на територията на нашата община съществува терен, подходящ за инвестиции. Търсеше се терен с площ над 150 дка.

На територията на нашата община има терен, държавна собственост, който има вода, електричество, газ. Той се намира и на пътната артерия Кнежа – Враца, като е непосредствено близо до пътя. Върху този терен ние предложихме държавата да привлече инвеститор, който е от Пакистан с бизнес в Германия. Той има намерение да построи фабрика за производство на текстил. В нея ще се шият и пакетират облеклата, а готовата продукция е предвидена за износ.

По наша покана инвеститорът дойде в Кнежа и посети терена. Имотът му хареса и той реши да се базира тук в Кнежа и да построи фабриката си тук. В момента този инвеститор е на фаза подготовка на документи за закупуване на имота. Той придоби от Министерство на икономиката сертификат  клас „А”, което ще му даде много предимства в процедурно отношение и привилегия при закупуване на терена. В момента той е подготвил искане за закупуване. В бизнес плана си той е предвидил в срок от 4 години от построяването си, фабриката да ангажира 4 хил. души.

Ние правим всичко необходимо тази инвестиция да се случи. Ако тя стане факт, това ще реши на 100 процента проблема с безработицата в Кнежа, а предполагам и на съседните населени места в радиус от 40-50 км. Казвам ако, защото всичко това все още е в много ранен етап на подготовка.

Какви проекти изпълнява община Кнежа от фонд „Козлодуй”?

Работим по проекти от фонд „Козлодуй”. Преди 2 години  получихме финансиране в размер на около 400 хил. лв. за саниране на СОУ „Неофит Рилски” в Кнежа. Средствата бяха усвоени и реализирани за изграждане на енергоспестяващи мероприятия, а именно термоизолация, саниране, подмяна на дограма и преоборудване на котелното отделение, така че от нафта, то да ползва газ. Проектът е успешно приключен, реализиран и отчетен още през миналата година.

 В какво състояние е общинската болница?

Общинската болница е в добро състояние. Преди две години МБАЛ „Кнежа” имаше временни затруднения, като и във всички общински болници тогава ситуацията бе сходна и идентична. С решение на Общинския съвет предоставихме на болницата една финансова инжекция в размер на 300 хил. лв., който пари стабилизираха лечебното заведение. Болницата работи и с всяка изминала година увеличава пътеките, по които привлича средства, числеността на пациентите и сама се издържа. Въпреки всичко има необходимост от закупуване на ново оборудване, за което общинският съвет има добра воля да помогне и задели средства. Тази година заделихме около 30 хил. лв. за закупуване на рентген.

Ежегодно в края на август в град Кнежа се провеждат Панаирни дни, а всяка година програмата е богата и разнообразна. Какво предвиждате тази година за традиционния празник в града?

С оглед на ситуацията, която е момента е в съседните две общини Бяла Слатина и Мизия, нашата общественост не е в най-празнично настроение. Взехме решение програмата и концертните прояви, които се провеждат по време на панаирните дни, да бъдат под мотото да се събират средства за бедстващата община Мизия. Правим програмите почти без външно участие. Единствено в деня на официалния старт на панаира наш гост, абсолютно безвъзмездно, ще бъде Светльо Витков. Концертът му ще бъде благотворителен, на който ние ще продължим набирането на средства. Следващата седмица пред комисия ще отворим кутиите и ще преведем парите по сметката на община Мизия, като дарение за възстановяване от нанесените щети.

Какво ще пожелаете не жителите и гостите на град Кнежа?

Пожелавам им много здраве, радост, весело празнично настроение и много усмивки. 

 

 


Коментари2014-08-29 16:41:07