Подеха кампания за подпомагане на пострадалите в Бяла Слатина

Подеха кампания за подпомагане на пострадалите в Бяла Слатина

Община Бяла Слатинанабира средства и материали за подпомаганена бедстващите хора, пострадали при наводнението.Целта на кампанията е да се окаже подкрепа на пряко засегнатите от бедствието хора. В резултат на наводнението от 01.08.2014, предизвикано от излязлата от коритото си р. Скът, в Бяла Слатина са засегнати около 400 частни жилищни имоти. Засегната е и индустриалната зона на града. Къщите са залети от приливна вълна, като в различните райони в ядрото на стихията водното ниво е достигало в момента на пика на бедствието между 1,50 и 1,70 метра.

Аналогична е и ситуацията в населените места от общината, през които преминава реката. Най-бедстващи са селата Търнава, Галиче, Попица, Бъркачево, Соколаре, Комарево и Алтимир. Засегнатите в тях имоти също са значителен брой - не по-малко от 300. Решението за изразходването на средствата ще се извърша от специално създаден за целта Обществен съвет, за да се избегне дублиране на финансиране с публични средства.

За абонати по договор с GLOBUL, VIVACOM и Mtel цената на 1 sms е 1 лев. За потребители на предплатени услуги цената на 1 sms е 1,20 лв. с ДДС. За реален акт на дарение се счита плащането на дарителските sms към мобилните оператори, а не тяхното изпращане.


Коментари2014-08-13 16:14:13