В Мизия чакат 2 тона дезинфектанти

В Мизия чакат 2 тона дезинфектанти

Екипот 3-ма специалисти на РЗИ-Враца ежедневно е в гр. Мизия и осъществява контрол по изпълнение на всички предписани противоепидемични и хигиенни мерки с цел предотвратяване и ограничаване възникването на епидемии.

Изготвена е листовка „Как да се предпазим от стомашно-чревни инфекции”, която е разпространена вчера в гр. Мизия и изпратена до всички кметове на общини в област Враца. В момента се отпечатват допълнително 1500 бр., които ще бъдат раздадени днес на населението.

Изготвени сауказания за хигиенна обработка и дезинфекция на открити терени, обществени места и частни домове, които са изпратени до кметовете на всички общини и до Областния управител на област Враца по електронна поща и на хартиен носител.

Заместник-директорът участва в заседание на Общинския кризисен щаб Враца, където бяха дадени конкретни указания за провеждане на противоепидемични и хигиенни мерки с цел ограничаване разпространението на епидемии.

Взети са проби за изследване на питейни води от населените места на Община Роман, а днес се вземат проби води за изследване от Община Хайредин и с. Комарево община Бяла Слатина.

Предоставени са материали от страна на РЗИ-Враца на ОПЛ-та в гр. Мизия за вземане на анален секрет за изследване на пациенти със съмнения за стомашно-чревни инфекции и по епидемични показания.

Извършена е дезинфекция и дезинсекция на обществени терени в община Бяла Слатина.

В Мизия се очаква да бъдат доставени 2 тона дезинфектант от частни фирми.

 


Коментари2014-08-08 11:27:58