Двама служебни министри са при бедстващите

Двама служебни министри са при бедстващите

Вицепремиерът и министър на труда и социалната политика Йордан Христосков и министърът на вътрешните работи Йордан Бакалов ще посетят бедстващите райони в област Враца. С министър Бакалов искаме на място да се уверим каква е ситуацията, да дадем кураж на хората, каза Йордан Христосков. "Тези 325 лева са нищо. Длъжен съм да кажа, че това е първа помощ, която социалното министерство предлага за най-неотложното. Те не са обезщетение и искам да се уверя на място как работят социалните служби. В района, който ще посетим, са приети 561 молби, очаква се около 1150 семейства или лица да имат нужда. Ще организирам работата на социалните служби, така че тези молби да бъдат приети веднага и да бъдат обработени. По-нататък ще последват и други обезщетения и помощи. Притеснява ме това, че водата се оттегля трудно и не могат да бъдат предприети санитарни мерки, защото първо трябва да бъде изчистена тинята. Това е втората линия, по която можем да помогнем - с работници по програмите на министерството. В момента са предоставени необходимите работници на кметовете, но вероятно ще има нужда от още около 250 работници. Естествено доброволците също могат да помогнат", съобщи Христосков.
В плановете на министъра са и срещи с ръководителите на службите на министерството на място, за да се уточни как хората, чиито документи са загубени или повредени, ще получат достъп до средствата, които държавата отпуска.
"Ще се срещна с директорите на дирекциите за социално подпомагане и бюрата по труда, с представителя на НОИ и отсъствието на личните документи да не бъде пречка и хората да получат плащанията. Започна плащането на пенсии един ден по-рано, така сме постъпвали винаги, когато има нужда. Трябва да дадем кураж на хората и най-вече да покажем, че има държава. Възможно най-бързо ще се подготвят документите, за да кандидатстваме и за европейска помощ. Важното е да подадем навреме апликациите, за да можем да разчитаме на тези средства", обясни Христосков.
За намеренията и важните социални теми за обществото министърът коментира:
Вчера с ръководителя на Агенцията по заетостта обсъждахме варианти, при които, в максимален брой да имаме субсидирани работни места, в рамките на европейската програма по развитие на човешките ресурси и по това, с което разполагаме като бюджет. Всички мерки, които са в националния план за действие по заетостта плюс тези по Оперативната програма за развитие на човешките ресурси ще действат. Ще се стараем максимален брой хора да бъдат включени.
На въпрос за липсата на заплащане в някои от пътните строителни фирми, "Напоителни системи" и други, Христосков каза:
За неразплатените разходи за работи, които са извършили фирмите от страна на държавата, правителството има амбиции да ускори заплащането, за да може фирмите да се разплатят със своите подизпълнители и работниците. Има много фирми, където се забавя плащането на заплатите. Инспекцията по труда ще направи всичко необходимо да направи проверки и да налага санкции, за да може забавеното да бъде изплатено. Днес имаме среща с КНСБ, такава среща ще бъде направена и с д-р Тренчев.


Коментари2014-08-07 10:11:38