Лесура е пред евакуация

Лесура е пред евакуация

Във връзка с направена проверка от комисия, назначена със заповед на кмета на Община Криводол, е констатирано, че има проблем с язовирната стена на язовира в местността „Край село“ в с. Лесура. Кметът на общината Петър Данчев и кметът на с. Лесура Евгени Захариев са сигнализирали Областния управител и Оперативния център на ОУПБЗН – Враца за овладяване на кризисната ситуация и за спешна реакция на екип от специалисти за компетентно и навременно решение. Язовирът се е напълнил с вода в следствие на проливните дъждове от 31 юли и 1 август. Кметът на с. Лесура е свикал кметския съвет и е предприел необходимите действия за евентуална евакуация на населението.


Коментари2014-08-06 09:17:53