Денонощно наблюдават река Скът

Денонощно наблюдават река Скът

Денонощното наблюдение на нивото на река Скът и микроязовирите продължава. През деня действат пунктове за раздаване на минерална вода в гр.Бяла Слатина, както следва: на ул.“Васил Левски“ до каменния мост; до блок „2“ в ж.к.“Сладница“ и на ъгъла на ул.“Захари Стоянов“ и ул.“Иван Вазов“ , както и на ул.“Иванчо Съйнов“ Всички домове на територията на гр.Бяла Слатина, засегнати от прелялите води на река Скът, са посетени от служители на общинска администрация, като на бедстващите и нуждаещите хора са предоставени храна, вода и лекарства. В населените места Буковец, Комарево, Бъркачево, Попица, Търнава,Бърдарски геран и Галиче е подсигурена бутилирана вода за нуждите на гражданите. С вода са снабдени и всички детски заведения и домове, предоставящи социални услуги на територията на общината. Започна почистване на засегнатите квартали от Общинско предприятие „Чистота и строителство“ - гр.Бяла Слатина с камиони, багери, фадроми и водоноски. В почистването се включиха и много доброволци, желаещи да помогнат с каквото могат. В акциите по почистването се включиха и земеделски производители със собствена техника. Продължава отводняването на домовете, съгласно подадените на дежурния телефон 0915/8-26-55 заявки. По сигналите са ангажирани десетки помпи, които работят непрекъснато на територията на цялата община. Създадени са няколко доброволчески екипа, които помагат за почистването на засегнатите домове. За индетифициране на доброволците, Общината поддържа списък и издава нарочни баджове. Удавените животни се събират и извозват от посочените от собствениците адреси на предварително определено място. В Общинска администрация и днес продължиха да пристигат хуманитарни помощи от различни дарители. Започна оглед на място и установяване състоянието на сградите в районите на населените места в община Бяла Слатина, които са засегнати от наводнението, причинено от прииждащите води на река Скът от назначена от Кмета на Община Бяла Слатина комисия. Община Бяла Слатина е открила банкова сметка за набиране на средства за подпомагане на бедстващите хора пострадали при наводнението. Интернешънъл Асет Банк АД - клон Враца, офис Бяла Слатина IBAN: BG84IABG74945002025403, BIC: IABGBGSF, (За пострадалите от наводненията в община Бяла Слатина). Пункт за събиране на дарения в помощ на пострадалите от наводненията е сформиран в сградата на общинска администрация: гр. Бяла Слатина - 3200, ул. „Климент Охридски“ № 68. Йоанна Иванова Секретар на Община Бяла Слатина Смятам, че по този начин най-бързо ще бъдете уведомени за състоянието до момента.


Коментари2014-08-05 14:18:45