Систематизират ученията в АЕЦ „Козлодуй”

Систематизират ученията в АЕЦ „Козлодуй”

Правителството допълни Третата част на Националния план за защита при бедствия – Външен авариен план на АЕЦ „Козлодуй”. Допълненията отразяват препоръки на Международната агенция по атомна енергия (МААЕ).

Включва се ново приложение - №53 „Процедура за определяне на целите при провеждане на аварийни тренировки и учения”. В него са систематизирани всички събития, които следва да бъдат обхванати по време на тренировки и учения за авария в АЕЦ „Козлодуй”, провеждани в продължение на пет години.

Приложение №28 „Местоположение на ОКПП – елементи, сили и средства”, се допълва с текст, според който като задължителен елемент на Обединения контролно-пропускателен пункт се изгражда изнесен информационен център за връзки с медиите на границата на зоната за аварийно планиране (30-километровата зона).

С допълненията в плана се цели подобряване на планирането и готовността в случай на авария в АЕЦ „Козлодуй”.


Коментари2014-07-17 16:02:53