Община Мизия получи терена на ПГХТ

Община Мизия получи терена на ПГХТ

Кабинетът прехвърли в собственост на община Мизия теренът от 40 дка и петте сгради, в които е настанена местната Професионална гимназия но химични технологии „Васил Левски”.

Актът на кабинета дава възможност на общината да кандидатства с проекти по оперативни програми и финансиране от други донори за подобряване, реновиране и облагородяване на материалната база и прилежащите площи на учебното заведение.


Коментари2014-07-04 14:43:14