1200 души от село Крушовица останаха без личен лекар

1200 души от село Крушовица останаха без личен лекар

Около 1200 души от врачанското село Крушовица, община Мизия, останаха без личен лекар след като в края на миналата седмица обслужващият жителите на селото общопрактикуващ лекар д-р Росен Карапетков почина внезапно.

Този трагичен инцидент стана повод вчера /1 юли/ в селото да се проведе среща с част от жителите на селото, пациенти на покойния д-р Карапетков, на които бяха разяснени възможностите за нов свободен избор на личен лекар.

На срещата присъстваха директорът на РЗОК-Враца Светозар Симеонов, д-р Божидар Кръстев от Регионална здравна инспекция, кметът на с. Крушовица Илия Илиевски, около 100 жители на селото, както и седем общопрактикуващи лекари, които имат практики в села, близки до Мизия и Враца и заявяват готовност да поемат останалите без личен лекар жители на с. Крушовица.

На здравноосигурените лица бяха разяснени правата им във връзка с избора на нов личен лекар и задълженията им при осъществяване на процедурата. Това става с попълнена от тях регистрационна форма за избор и представяне на здравноосигурителна книжка, в която новоизбраният личен лекар вписва имената си и дата на избор. Общопрактикуващият лекар е длъжен да оказва необходимата медицинска помощ  на своите пациенти – в това число да изписва лекарства, да осъществява прегледи и медицински консултации, от датата, на която е осъществен изборът.

Пациентите трябва да представят на новоизбраният лекар и копие от медицинската документация, която се съхранява в кабинета на предишния личен лекар. Здравната каса се ангажира да окаже съдействие на хората при предаването на документите. Жителите на селото се запознаха с общопрактикуващите лекари – д-р Михаил Шарков, д-р Славян Иванов, д-р Ани Костов, д-р Красимир Лазаров, д-р Светлана Кожухарова, д-р Диана Цветанова, д-р Злата Николова и поставиха различни въпроси във връзка с предстоящия нов избор и начина на осигуряване на медицинското обслужване в  селото.

Населението на село Крушовица наброява около 1600 души. Това са предимно възрастни хора с хронични заболявания, за които би представлявало проблем придвижването до друго населено място с цел прегледи или лечение. Присъстващите на срещата поискаха от личния лекар, когото изберат, да посещава по възможност всеки ден селото, за да имат хората достъп до медицинска помощ през целия ден и да извършва прегледи и имунизации на децата.

Село Крушовица попада в списъка с населените места, обявен от НЗОК като практика с неблагоприятни условия. Общопрактикуващ лекар, който открие практика в това населено място, ще получава от здравната каса допълнително месечно заплащане. Заплащането по реда на методиката на НЗОК се дължи, ако личния лекар обслужва всички прилежащи села към центъра на практиката.

Към момента РЗОК-Враца разпределя месечно сумата от 20 906 лв. измежду 56 лични лекари от областта, които имат центрове на практиките си в неблагоприятни населени места. 

 

                                                       

 


Коментари2014-07-02 11:08:16