Представиха проекта „Free fest: Магията на Мездра”

Представиха проекта „Free fest: Магията на Мездра”

На пресконференция официално бе представен проекта „Free fest „Магията на Мездра”, който се изпълнява от Община Мездра по ОП „Регионално развитие” на ЕС. От презентацията на Нели Драганова, управител на „Триера Комюникейшънс”, стана ясно, че основната цел на проекта е повишаване и промотиране ролята на културата като двигател на процеса на обновление и развитие на община Мездра, на културното наследство като мощно средство срещу социалната изолация и постигане на равнопоставеност на културната идентичност в процеса на социалната интеграция на различни социални, етнически и възрастови групи от населението, както и осигуряване на подходяща, рентабилна и отговаряща на европейските изисквания културна инфраструктура.

Специфичните цели на проекта са: обновяване и обогатяване на културния живот чрез организиране и промотиране на „Free fest: Магията на Мездра” като фактор за изграждане на идентичността и неповторимостта на населените места; създаване на нови форми на културни изяви чрез съчетаването на старите традиции на народното творчество с певческо, танцово и други форми на съвременното изкуство, което по своята същност е иновативно и ще привлече младите хора като нова публика и участници в събитието; създаване на условия за равен достъп до културата на местните жители от различни социални, етнически и възрастови групи, които да спомагат за тяхното включване в културните процеси; да се разшири обхванатата публика, като се обърне сериозно внимание на ромското население и на хората в неравностойно положение и не на последно място - опазване на културните традиции на община Мездра, защита на културното наследство, културно развитие и превръщане на общината в привлекателен културен и туристически център с богата културна инфраструктура.

Фестивалът на изкуствата „Free Fest: Магията на Мездра” ще се проведе в началото на майските празници на културата и ще има две издания - през 2014 и 2015 г. Събитието е културна платформа за постигане на синергия между традиционните и новите жанрове изкуства, символично представени чрез „Музите на съвременните изкуства“ и „Музите на традиционните изкуства“. За всяка муза ще бъдат обособени артистични зони, където в продължение на няколко дни музиканти, певци и танцьори ще предават опита си на колегите си аматьори.

Първото издание на „Free Fest: Магията на Мездра” ще се състои от 3 до 6 май 2014 г. Програмата на фестивала включва дефиле на Музите на изкуствата, графити фест, фолклорни концерти, уъркшопове по живопис, ромски песни и танци, народни и съвременни песни и танци, изобразително изкуство за деца, литературен и фотографски конкурси, изложби, театралният спектакъл „Криле в Огъня” и пиротехническо шоу. Проектът е на обща стойност 515 895 лв. Съфинансирането от Европейския фонд за регионално развитие (ЕФРР) е 438 511 лв., а това от националния бюджет - 51 590лв. (общо 95%). Останалите 25 795 лв. (5%) е собствен принос на Община Мездра. Срокът за изпълнение на проекта е 24 месеца, до края на август 2015 г. Партньорска организация е градското Народно читалище „Просвета 1925”.

Повече информация може да намерите на сайта на фестивала: www.freefestmezdra.com


Коментари2014-04-24 16:17:09