Европарламентът оцени положително процеса по извеждане на спрени ядрени мощности в България

Европарламентът оцени положително процеса по извеждане на спрени ядрени мощности в България

На заседание на Комисията по бюджетни въпроси на Европейския парламент (ЕП) бе представен докладът от посещението в България на делегация на комисията. Визитата, която се проведе от 28 до 30 октомври 2013 г., касаеше процеса по извеждане от експлоатация на спрени ядрени мощности в контекста на безвъзмездно финансиране на част от дейностите със средства от Европейския съюз (ЕС). Ръководител на мисията на ЕП в България беше Ингеборг Гресле, която представи доклад с финалните заключения по време на заседанието. Тя изрази цялостната си положителна оценка за посещението на делегацията в България, както и сподели резултати от проведените срещи.

В дискусията се включи членът на делегацията, посетила България, Георгиус Ставракакис. Той подчерта, че българските власти са предоставили изчерпателни отговори на допълнителните въпроси, изпратени от комисията. Според гръцкия представител съществува пълна яснота относно отчитането, наблюдението и оценката, свързани с извеждането от експлоатация на мощностите. Членът на комисията Пол Рубиг оцени доклада на Ингеборг Гресле като много добре балансиран и адекватно отразяващ ситуацията в България, където процесът по извеждане от експлоатация очевидно се управлява добре. Той отбеляза, че в процеса са интегрирани напълно и консултантите от групата за управление на проектите.


Коментари2014-04-03 15:01:16