Училищата в Моравица и Елисейна няма да бъдат закривани

Училищата в Моравица и Елисейна няма да бъдат закривани

Да бъдат предложени за закриване или да продължат да съществуват основните училища в Моравица и Елисейна - пред тази дилема бяха изправени за пореден път общинските съветници в Мездра на своята мартенска сесия. Сред разгорещена дискусия, в която се включиха и кметовете на двете села Коно Жилковски и Валентин Илиев, местният парламент прие за сведение Информация за актуалното състояние на проблемните учебни заведения, внесена от Община Мездра. Така до гласуване на предложението на образователната комисия за закриване на ОУ „Васил Кънчов” - Моравица и на ОУ „Хаджи Димитър” - Елисейна „поради липса на достатъчен брой деца и засилваща се финансова нестабилност…, считано от учебната 2014/2015 г.”, не се стигна.


Коментари2014-03-28 15:43:58