Бяла Слатина дава шанс на деца с умствена изостаналост от 3 до 18 год.

Бяла Слатина дава шанс на деца с умствена изостаналост от 3 до 18 год.

„Това не беше просто проект от голяма социална значимост. Доказателство за думите ми са неуморната и всеотдайна работа на изпълнителите на проекта – строителят успя да изгради изцяло двата центъра за настаняване от семеен тип за 160 дни, а през настоящата седмица, в рамките на 1 ден ще бъде доставено и монтирано и оборудването“.

Това каза кметът на Община Бяла Слатина, инж. Иво Цветков, по време на заключителната пресконференция по проект „Подкрепа за деинституционализация на ДДМУИ Надежда – с. Търнава, Община Бяла Слатина“, финансиран по ОП „Регионално развитие“ 2007 – 2013, съфинансирана от ЕС чрез Европейския фонд за регионално развитие. Той подчерта, че новопостроените центрове ще осигурят подходяща среда за децата и ще създадат условия за равни възможности в различните сфери на обществения живот. „Тези деца, от 3 до 18 год., някои от които с тежки увреждания, ще се развиват в среда, близка до семейната. Чрез осъществяването на този проект, Община Бяла Слатина подава ръка и дава шанс на едни по-силни и смели от нас деца“, каза още инж. Цветков.

Областният координатор по проект „Развитие на системата за планиране и предоставяне на социални услуги на регионално равнище“ –Йорданка Петрова отчете, че деинституционализацията се извършва съгласно планираните дейности, а ускорените темпове, с които се развива приемната грижа са обнадеждаващи.

Според Ваня Каменова, местен координатор по проект „Детство за всички“ – Враца, при изграждането на инфраструктурата е използвана оценка на индивидуалните потребности и фокусът на дейностите е насочен към конкретното дете.

Ръководителят на проекта инж. Васил Петровски подчерта, че с изграждането на двата  центъра, децата плавно ще бъдат изведени от институциите, а Община Бяла Слатина ще предприеме следващата стъпка по кандидатстване за предоставяне на нова социална услуга от резидентен тип. 

Общата стойност на проекта е 1 493 613,82 лв. В изградените, по проекта, два Центъра за настаняване от семеен тип (ЦНСТ) ще се предоставят качествени социални услуги от резидентен тип за деца и младежи с увреждания в гр. Бяла Слатина, настанени в специализирани институции. Новопостроените сгради се намират в кв. 19 на гр. Бяла Слатина, от двете страни на ОДЗ „Слънчице”. Сградите разполагат с обособени спални и дневни помещения, обзаведени по начин, максимално улесняващ децата с двигателни увреждания, затруднена мобилност и тези с интелектуални затруднения. Капацитетът на двата центъра е общо 28 деца. Във всеки от тях ще бъдат настанени по 14 деца (12 от специализирани институции и допълнителни 2 места за настаняване на деца от общността по спешност).

 

 
2014-01-13 15:36:28